OSA – obstrukční spánková apnoe


Diagnostika a vÄasná léÄba obstrukÄní spánkové apnoe (OSA) – jako nejÄastÄ›jší příÄiny poruchy dýchání ve spánku – hraje důležitou roli v prevenci mnoha zdravotních komplikací. Od poÄátku 90. let byly intenzivnÄ› vyvíjeny postupy, kterými se dalo zmírnit nebo zcela vyléÄit intenzivní chrápání a zástavy dechu ve spánku. Způsob, jakým se dosahuje normalizace průchodnosti dýchacích cest a tím omezuje chrápání a dechové pauzy, se nazývá pÅ™etlaková ventilaÄní terapie – z angl. CPAP = Continuous Positive Airway Pressure. NaÅ¡e privátní ORL klinika LENTE v Plzni léÄí touto metodou, tedy vlastnÄ› pomoci jakéhosi dýchacího přístroje, vÅ¡echny vhodné pacienty, u nichž byla prokázána spánkové apnoe.

LéÄba pomocí CPAP

PÅ™etlaková ventilaÄní terapie je pÅ™i správné indikaci jednoznaÄnÄ› nejlepší, nejefektivnÄ›jší a cenovÄ› relativnÄ› dostupná terapie OSA. Poskytuje výrazný léÄebný efekt u pacientů bez dalších doprovodných onemocnÄ›ní, ale také u pacientů po infarktu, s cévní mozkovou příhodou, a s jinými onemocnÄ›ními. Pokud je spánková apnoe diagnostikována, mÄ›la by být léÄba zahájena co nejdříve. Máte-li podezÅ™ení na toto onemocnÄ›ní, kontaktujte privátní ORL kliniku LENTE v Plzni.

Nezařazené