Proč chceme být považování za „kulturní lidi“?


Dnes si již málokdy o někom pomyslíme, že je to skutečně kulturní člověk. Zdálo by se, že tato nálepka v posledních desetiletích ze sebe cosi ztratila. Přesto v podvědomí za něj chce být prakticky každý z nás považován, i když na to často jdeme úplně špatně. Abychom tomu porozuměli, je nejprve nutné si uvědomit, co to vlastně znamená.

 

ke kultuře patří i návštěva obrazáren

 

Pokud se někoho zeptáte na definici, nejspíše vám odpoví, že se jedná o někoho, kdo se vyzná v kultuře, tedy přečetl knihy významných klasiků, navštěvuje divadelní představení a sleduje pouze skutečně kvalitní komorní filmy namísto klasických blockbusterů. To je však jen špička ledovce. Skutečnost je poněkud hlubší, a člověk ve skutečnosti nemusí dělat nic z výše uvedeného.

 

Tím hlavním, na čem zde záleží, je chování. To by mělo být za všech okolností galantní a s určitým šarmem. Zároveň by však nemělo působit křečovitě, jako když se do něj nutíme – a věřte, že u některých lidí se k němu budete nutit. Konflikty se snažíme neeskalovat, spíše než se jich účastnit, což je také velmi těžké, zvláště když v daném sporu pevně stojíme za jednou stranou.

 

kulturní člověk znamená všude něco jiného

 

Proč tedy ale to spojení s kulturou, když jde ve skutečnosti o chování? Jednoduše proto, že dříve se takto kultivovaně chovali pouze lidé z vyšší společnosti, kteří měli vyšší vzdělání. To zahrnovalo mimo jiné právě klasiky, a tak se právě kultura stala po zrušení tvrdého dodržování společenských tříd něčím, podle čeho si lidé určují, jak se daný člověk bude chovat.

 

Je samozřejmé, že doba se mění, a s ní také to, jak by se měl člověk ve společnosti chovat. Kultivované chování, ač jej lidé jistě velmi ocení, nás příliš daleko nedostane. Nutné je být také dostatečně asertivní v prosazování svých vlastních zájmů.

 

Proč tedy chceme být kulturním člověkem? Právě protože je to v našich myslích stále spojeno s vyšším společenským postavením, a tedy i tím, jak se k nám ostatní budou chovat. A není nikdo, kdo by nechtěl vystoupat na společenském žebříčku výš.