Mobilní dům znamená větší kontakt s přírodou a samotným bytím

Život není o tom, hromadit majetek, připomene vám to ono známé rčení „mít nebo být“. Jestliže něco vlastním, má to smysl jen tehdy, využívám-li to ke svému prospěchu a k prospěchu druhých lidí. Kupříkladu má význam vlastnit jízdní kolo, jestliže jej využíváme ke sportování a k výletům do přírody. Kolo je jen prostředek ke spokojenému životu, který je obohacován samotným prožitkem z jízdy.včela na květech

Totéž lze napasovat i na obydlí, které nám slouží jako zázemí k tvořivému a aktivnímu životu. Když se nad tím zamyslíte skutečně racionálně, zjistíte, že nepotřebujete ke štěstí dvě koupelny, stačí jedna. Nemusíte bydlet v zámku s dvaceti komnatami, které ani nemůžete pořádně využívat. Podstatné je mít bydlení zařízené účelně, aby nebylo příliš stísněné, a měli jste přímý přístup na zahradu a do volné přírody.

V tomto směru velmi strádají lidé, žijící na městských sídlištích, kteří jsou odkázáni na omezené parkové zóny bez dostatečného soukromí. Proto vám také zkušený psycholog potvrdí, že stejnou důležitost, ne-li větší, hraje v životě zahrada, než samotný dům nebo byt.

zahradní přístřešek

Jistě, že v zimním období se na zahradě příliš nezdržujeme, ale od dubna do října nám slouží jako pomyslný životní partner, pomáhá nám vnímat smysl života a samotné naší existence, sledovat okolní přírodu – keře, stromy, květiny, vypěstovanou zeleninu, svěží zelený trávník, to vše prosycené živoucí energií. Zahrada je živý organismus a to je to, co je nesrovnatelné s betonem městských sídlišť.

Tento fakt si dobře uvědomí každý, kdo se usídlí v celoročním mobilním domě. Nízké přízemní objekty jsou dobře „uzemněné“, jste v bližším kontaktu s energií přírody a tím pádem z ní i více čerpáte to, co vám sama a zdarma nabízí. A právě zde se vám může naplnit onen zmiňovaný výrok, který souvisí s pocitem štěstí, tedy kdy preferujeme bytí na úkor samotného bezúčelného vlastnictví.

Nezařazené