Je minimální hodinová mzda důležitá?

Základním předpokladem dnešního systému je, že za svou práci dostaneme odměnu v podobě peněz. Ty potom můžeme směnit za to, co potřebujeme, ať už je to jídlo, oblečení, bydlení, nebo jiné věci. Zajišťuje se tak, že si každý může vybrat to, co chce.

Ovšem k tomu je samozřejmě důležité, aby získané množství peněz bylo dostatečné. A to může být někdy problém. Zaměstnavatelé totiž chtějí z podstaty věci platit co nejnižší možnou částku. Je to pochopitelné, koneckonců ty peníze jdou z jejich zisku. A žádný podnikatel se nechce o zisk připravit.

penize4

Aby tedy bylo zajištěno, že si zaměstnanec vydělá dostatek peněz, bez ohledu na to, jaké povolání vykonává, je stanovena určitá minimální mzda. Zaměstnavatel pak nesmí vyplatit nižší částku, než je právě tato.

Ovšem zde je třeba vzít v úvahu, že u nás máme dva typy mezd, výkonovou a hodinovou. U výkonové je zaměstnavatel placen od vykonané práce, například od počtu výrobků, které vytvoří. Hodinová pak bývá častější. Zde je placen za dobu strávenou v zaměstnání, bez ohledu na to, jakou práci vykonává.

penize4

A právě zde je otazník kolem minimální mzdy. Pokud jsme placeni od výkonu, můžeme si jednoduše vydělat víc tím, že vyrobíme více výrobků. Ovšem pokud jsme placeni od hodiny, je situace složitější. Obvykle totiž pracujeme přesně danou dobu. Pokud bychom tam zůstali déle, počítalo by se nám to jako přesčas. A ten někteří zaměstnavatelé nechtějí, ani neplatí.

Právě z tohoto důvodu je důležité, aby byla minimální hodinová mzda Kalkulackacistemzdy.cz stanovena. Jen tak si totiž mohou tito pracovníci být jisti, že si vydělají dostatek na to, aby mohli, byť skromně, žít, bez ohledu na to, v jaké profesi pracují.

Samozřejmě je otázkou, zda je současná minimální mzda dostatečně vysoká, avšak to už je jiný problém. Zatím můžeme být rádi, že každý z nás má garantovánu alespoň určitou částku.