Fleet management a GPS

Fleet management, správa vozového parku, ve firmě zajišťuje všechny činnosti, které souvisí s pořízením vozidel, jejich správou, servisní péčí o ně, obnovou vozového parku a jeho odpisem. Komplexní správa vozového parku zahrnuje výběr vozidel podle požadavků a daných specifikací, jejich nákup společně s řešením financování a stanovení právního rámce pro používání vozidel zaměstnanci nebo jejich propůjčování dalším uživatelům. Při provozování vozidel se zaměřuje zejména na pojištění vozidel s dostatečným pojistným krytím, pravidelné servisní prohlídky a opravy vozidel po dopravních nehodách, likvidaci případných škod, péči o pneumatiky při sezónním přezouvání, nakonec i o odprodej vozidel. Nedílnou součástí je i správa informací o řidičích, o rozsahu jejich řidičského oprávnění, pravidelných školeních a profesionálních atestacích.

rozvoz dodávka

V užším pojetí jde o GPS monitoring vozidel a monitoring prostřednictvím dalších přídavných zařízení, jež poskytují správci vozového parku informace o aktuální poloze vozidla a dalších technických parametrech. U vozidel nebo stavebních strojů lze nejen určit online aktuální polohu vozidla, ale i zpracovávat Knihy jízd s rozlišením jednotlivých řidičů nebo služebních a soukromých jízd, měřit množství paliva v palivové nádrži, vyhodnocovat jízdní styl nebo produktivitu práce. Firmy, působící na trhu jsou schopny přizpůsobit softwarové výstupy podle konkrétních požadavků zákazníka.

auta město

Zkušenosti ukazují, že tam, kde byl monitoring vozidel zaveden, došlo prokazatelně ke zvýšení produktivity práce a snížení ztrát pohonných hmot, některé údaje hovoří až o 20 procentní úspoře. Firma si tak zajistí efektivní a účinnou kontrolu nákladů a výrazné snížení administrativy, spojené se sledováním a evidencí provozních parametrů. Zjednodušeně lze říci, že monitoring vozidel zajistí provozovateli informace o tom, v jakých časech, na jakých místech a jakým způsobem pracují jejich zaměstnanci a jejich vozový nebo strojový park.