Co si představit pod pojmem výbojka

Výbojkami obecně rozumíme světelné zdroje, ve kterých se nachází směs plynů nebo par. Přívodními elektrodami se výbojky napájí elektrickým proudem a uvnitř skleněné baňky dochází k přeměně elektřiny na světelnou energii. Výbojka může být nízkotlaká (sodíková a rtuťová), nebo vysokotlaká – sem patří kromě výše uvedených ještě halogenidové zdroje. Baňky výbojek mohou být buď vyrobeny z čirého skla, nebo jsou uvnitř navíc pokryty luminiscenční vrstvou (luminoforem).
Výbojky se mezi sebou liší především plynovou náplní.

výbojky

Různé vzácné plyny vydávají odlišné vlnové délky světelného spektra, je to dáno pochopitelně rozdílnými atomárními strukturami těchto plynů. Každý z inertních plynů má také jiný index CRI. (To je tzv. index podání barev – Color Rendering Index, který je měřítkem objektivního zhodnocení vjemu barevného spektra umělého zdroje v porovnání se spektrem ze slunečního záření). Platí zde přímá úměra, čím vyšší je CRI, tím hodnověrnější světelné spektrum umělého zdroje vzhledem ke slunečnímu (dennímu) světlu.

výbojka

Jaké plyny a páry se používají uvnitř osvětlovací techniky

 • Nízký tlak sodíkových par – ty vyzařují oranžovo-žluté světlo pronikavé intenzity, využívá se v sodíkových výbojkách.
 • Rtuťové páry – vytváří modré nebo neviditelné UV záření a s použitím luminiscenční vrstvy se používají k výrobě rtuťových výbojek, vyzařujících různá světelná spektra.
 • Vodík – v závislosti na množství dodaného proudu se světlo v těchto zdrojích mění od růžové k purpurové.
 • Oxid uhličitý – vyzařuje světle modré až bílé, nebo růžové světlo, často je jeho produkce a intenzita vyšší, než u xenonových výbojek. Tento plyn se využívá v CO2 laserech.
 • Kyslík – vydává světlo barvy levandulového květu.
 • Dusík – narůžovělé nebo modrobílé jasné světlo.
 • Helium – heliové výbojky s typickým bílým až oranžovým světlem, někdy může být modré, našedlé, nebo modro-zelené.
 • Xenon – tyto zdroje vydávají modro-šedé až šedavé nebo bílé či zeleno-modré intenzivní světlo.
 • Argon – argonové výbojky svítí fialově až fialovo-modře.
 • Neon – neonové světlo je typicky červené až oranžové.
 • Krypton – zdroje s kryptonem svítí zeleným, šedavým nebo modro-bílým jasným světlem.